Huisregels behave yourself

Huisregels

Onze huisregels

CONTROLE EN FOUILLEREN

Bij entree worden alle bezoekers preventief gefouilleerd en gedetecteerd middels een detectiepoort, om voor uw en onze veiligheid drugsbezit en wapenbezit tot een minimum te beperken.

MINIMALE LEEFTIJD EN LEGITIMATIE

Bezoekers dienen minimaal 21 jaar te zijn. Zij dienen dit, in geval van twijfel, middels legitimatie te kunnen aantonen.

Bezoekers die weigeren hun legitimatie te tonen, worden geweigerd.

Groepen personen dienen vooraf een reservering per email te maken voor entree

HINDERLIJK INTIMIDEREND GEDRAG OF ONGEWENSTE INTIMITEITEN

Van onze bezoekers verwachten we een tolerante en positieve houding ten aanzien van alle verschillende etnische groepen, sekse, religies en culturen die tijdens een clubnacht aanwezig zijn.

Bij gedrag dat door andere bezoekers als hinderlijk, bedreigend, intimiderend of ongewenst wordt ervaren, volgt eerst een waarschuwing en daarna -bij herhaling- volgt verwijdering. In dat geval wordt ook in de toekomst de toegang ontzegd;

Ongewenste intimiteiten en hinderlijke samenscholing worden niet getolereerd;

Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme en discriminatie zijn verboden;

Overtreding van dit huisreglement leidt tot verwijdering.

OVERLAST, ALCOHOL & DRUGS

Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs, wordt de toegang geweigerd.

Fouilleren: Bij het aantreffen van drugs (gebruikershoeveelheid) wordt de drugs in beslag genomen en in de horeca kluis gedeponeerd. De klant mag Breeze wel betreden, hij wordt extra in de gaten gehouden en gewaarschuwd binnen geen poging te doen om drugs te regelen. Overtreedt hij deze regel dan volgt verwijdering.

Fouilleren: Bij het aantreffen van drugs (handelshoeveelheid), worden de aangetroffen goederen in beslag genomen, volgt aanhouding van de betreffende persoon/personen, wordt overgeleverd aan de politie en wordt de toegang ook in het vervolg ontzegd (winkelverbod)

Het gebruiken van drugs in Breeze is ten strengste verboden. Bij geconstateerd gebruik van harddrugs worden de aangetroffen goederen in beslag genomen, afhankelijk van de hoeveelheid (gebruikers of handelshoeveelheid) wordt de politie ingeschakeld. Bij het aantreffen van een gebruikershoeveelheid wordt de drugs in beslag genomen (horecakluis) en wordt de persoon uit de zaak verwijderd en volgt een ontzegging. Bij het aantreffen van een handelshoeveelheid wordt de drugs in beslag genomen, wordt de persoon aangehouden en overgeleverd aan de politie.

Het gebruik van softdrugs /roken van weed of hasj is op het terrein van Breeze niet toegestaan.

Breeze biedt geen toegang aan personen die in welke vorm dan ook overlast voor de omgeving veroorzaken. Als na binnenkomst alsnog overlast voor de omgeving wordt geconstateerd bestaat de mogelijkheid dat u alsnog wordt verwijderd.

STEEK- EN VUURWAPENS

Wapens zijn verboden en worden -indien aangetroffen- door het beveiligingspersoneel (gastheer/portier) ingenomen en in de horeca kluis gedeponeerd;

Bij het aantreffen van een verboden wapen informeren wij ten alle tijden de politie (112) en wordt de persoon overgedragen aan de politie. De toegang tot Breeze wordt in het vervolg ook ontzegd (winkelverbod)

Indien er bij detecteren en fouilleren voorwerpen worden aangetroffen die als wapen kunnen dienen, dan wordt de desbetreffende bezoeker niet toegelaten tenzij de voorwerpen worden ingeleverd en in de horecakluis worden gedeponeerd.

CONSUMPTIES

U bent verplicht minimaal één consumptie te bestellen en deze binnen Breeze te nuttigen;

Het is niet toegestaan om drank en etenswaren mee naar binnen te nemen.

GARDEROBE

Jassen e.d. verplicht afgeven bij de garderobe. Zonder bewijs worden geen jassen teruggegeven.

De directie stelt zich niet verantwoordelijk voor goederen die worden achtergelaten in jassen en tassen e.d.

EIGENDOMMEN BEZOEKER

U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid bij diefstal,vermissing en/of beschadigingen.

EIGENDOM HORECAGELEGENHEID

U mag eigendommen van ons niet mee naar buiten nemen of verplaatsen. Dit geldt ook voor flessen en blikjes.

Wie beschadigingen veroorzaakt, draait op voor de kosten van reparatie of vernieuwing.

TELEFONIE EN FOTOGRAFIE

Gebruik van mobiele telefoons is toegestaan in de zaak, mits deze geen hinder of overlast veroorzaken voor de omgeving.

Het fotograferen en filmen in Breeze is niet toegestaan, dit ivm privacy van ons personeel en gasten.

ROKEN

Binnen Breeze geldt een wettelijk ingesteld rookverbod. Het is niet toegestaan binnen te roken.

TOILETTEN

Het is bezoekers ten strengste verboden met meer dan 1 (zegge één) persoon een afgesloten toiletruimte te betreden. Dit duidt in de meeste gevallen op drugsgebruik of seksuele handelingen. Overtreding van dit huisreglement leidt tot verwijdering.

CALAMITEITEN

Bij calamiteiten dient u ten allen tijde de instructies van het personeel en de portiers op te volgen.

KLACHTEN

Wanneer u klachten van welke aard ook heeft, kunt u dit bij de directie melden; Klachten dienen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week schriftelijk te worden gemeld.